Oralna hirurgija sastoji se od niza hirurških zahvata sa svrhom poboljšanja nepovoljnih anatomskih i bioloških situacija. Uz primjenu najsavremenijih metoda i sofisticirane opreme, oralna hirurgija nije više odbojna kao što je nekad bila. Intraoperativna bol ne postoji ili je svedena na minimum.

Najčešći zahvati oralne hirurgije su vađenje zuba, hirurško vađenje umnjaka i zaostalih korijena, apikotomija, postavljenje implantata, podizanje sinusa i mnogi drugi....

Sve to bezbolno se radi u našoj ordinaciji, stručni savjetnik i saradnik Poštovani dr spec oralne medicine implantolog DEJAN VELJKOV