Oralna Implantologija je stomatološka disciplina bazirana na oralnoj hirurgiji i stomatološkoj protetici.

Radi se o ugradnji posebnih zubnih umetaka (implantata) izrađenih od legure titanijuma najboljih svijetskih brendova. Implantati se mogu opisati kao naprave koje se ugrađuju u kost i zamjenjuju jedan ili više izgubljenih zuba ili čitavih bezubih vilica.

Ugradnja zubnih implantata je bezbolan i siguran način zamjene jednog ili više zuba koji je oštećen ili nedostaje. U osnovi, na ugrađeni implantat se postavlja umjetni zub koji svojim izgledom i funkcijom djeluje na isti način kao i pravi zub.

Stučni konsultant i saradnik Poštovani implantolog DEJAN VELJKOV