Liječenje korijenskih kanala (endodoncija) danas se rješava u jednom ili više posjeta stomatologu. U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI MARJANOVIĆ endodontskim problemima pristupa se najsavremenijim mašinskim metodama liječenja.