STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MARJANOVIĆ opremljena je savremenom radiološkom opremom koja omogućuje visoko kvalitetnu, brzu i preciznu dijagnostiku. Našim pacijentima nudimo kompletnu uslugu rendgenskog snimanja, bilo pojedinih zuba ili cijele čeljusti. Pružajući kompletnu uslugu u ordinaciji, pacijent može dobiti cjelovitu uslugu na jednom mjestu, bez potrebe za odlaskom u za to specijalizirane ustanove.

U ordincaiji koristimo RVG senzor kao i 3D digitalni ortopanski uređaj za dijagnostiku i liječenje. Takav pristup i način snimanja pruža nam precizniju dijagnostiku, bolju komunikaciju sa pacijentom, te manju dozu zračenja pri snimanju. Zbog izuzetno niske ekspozicije zaštita pacijenata je do 4 puta bolja nego pri klasičnom RTG snimanju.