3D Tehnologija.Od jednog 3D snimka moguće je proizvesti bilo koji broj visoko kvalitetnih preseka: panoramskih, aksijalnih, transverzalnih, poprečnih, sagitalnih, kosih i trodimenzionalnih, a sve to samo sa nekoliko klikova mišem. Debljina svakog snimka tj. preseka može se podesiti prema vlastitoj želji. Tako ste u mogućnosti videti bilo koju kombinaciju preseka.

3D S polje. Malo polje je namenjeno za planiranje zahvata u jednom sekstantu ili kvadrantu (hiruški zahvati sa pojedinačnim implantima, lokalizovani dentalni problemi).

3D M polje. Srednje polje pogodno je za pregled čitavog dentalnog aparata uključujući i f.mandibularis i f.mentalis. Ovo polje je takođe korisno za implantološko planiranje.

3D L/XL polje. Velika polja idealna su kada je potrebno napraviti pregled obe vilice. Na snimku su prikazani i TM zglobovi, gornji deo cervikalne kičme. Obuhvataju celokupnu dentomaksilofacijalnu oblast, prosirujuci dijagnosticke i planirajuce tretmane za ortodontske procedure, slučaj trauma kao i studije vazdušnih puteva.

Partnerski centar sa kojim sarađujemo: 3D Digital Centar Banja Luka.