STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MARJANOVIĆ

Stomatološka ordinacija Marjanović izrasla je iz dugogodišnjeg uspješnog rada dentiste i zubnog tehničara Vukašina U. Marjanovića. Tradiciju nastavlja sin Marjanović V. Rade dr.stomatologije. Predani pristup pacijentu, kvalitet a ne kvantitet je jedna od naših odrednica. Stalno stručno usavršavanje te primjena najsavremenijih postupaka i matrijala je odlika našeg rada, pa pacijenti dolaze sa punim povjerenjem a odlaze sa osmjehom, jer to je naš moto.

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MARJANOVIĆ